Nieuws

23 augustus 2020

De pupillen zijn samen goed van start gegaan

Bijna 150 kinderen en hun ouders bezochten zaterdag jl. de startdag voor pupillen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar in drie rondes. De organisatie lag in handen van de pupillencommissie die er voor zorgde dat alles tot in de puntjes was geregeld en ondanks de huidige corona-maatregelen door kon gaan.

Na de aanscherping van de regels door het kabinet vorige week stelden de organisatoren zich de vraag of ze de startdag wel of niet door moesten laten gaan. Dat zijn geen makkelijke keuzes, gezondheid van een ieder is natuurlijk het allerbelangrijkste. In afstemming met de corona-regiegroep werd het programma nog eens tegen het licht gehouden en samen besloten ze er voor te gaan. Bij Voorwaarts willen we immers vooruit regeren, informeren en elkaar ontmoeten!

De organisatie is heel creatief geweest en benutte alle mogelijkheden die het sportcomplex aan de Laene te bieden heeft om een gevarieerd en corona-proof programma neer te zetten. Zij ontvingen dan ook terecht de complimenten van de voorzitter van de pupillencommissie, Wilco Bouwmeester en ook van Dick Laverman, voorzitter afdeling voetbal en regiegroep corona die de dag openden met een toespraak.

Na de gezamenlijke ontvangst gingen de kinderen lekker een balletje trappen en maakten ze kennis met hun nieuwe team en trainers. De ouders volgden in groepen een programma op een ander veld. De coördinatoren vanuit de pupillencommissie vertelden over hun taken en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De kennis over de vereniging en voetbal werd getest in de quiz petje op, petje af. En als laatste onderdeel hield de vrijwilligerscommissie een praatje. Een vereniging kan natuurlijk niet draaien zonder vrijwilligers. Hoe pakken we dat binnen Voorwaarts aan?

Een voorbeeld vrijwilliger is André Driessen. In de ronde met de oudste pupillen werd André (en zijn vrouw) in het zonnetje gezet om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij was meer dan 15 jaar trainer bij de D-pupillen (nu JO12/13) en doet nu een stapje terug. In een interview met onze reporter ter plaatse Ralph Tip raadt hij iedereen aan een trainerscursus te gaan volgen. ‘Daar word je enthousiast van en het is leerzaam’, aldus André.

Nogmaals dank aan de pupillencommissie en alle overige vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen om deze startdag mogelijk te maken. We wensen alle voetballers, ouders en vrijwilligers een prachtig nieuw seizoen die zonder meer succesvol van start is gegaan.

Gerelateerd Nieuws

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan