Nieuws

16 september 2022

10 oktober: Kinderen van statushouders begeleiden.

Voorwaarts is een organisatie van vrijwilligers. Dat betekent dat de kwaliteit van de begeleiding vormgegeven wordt door leden en ouders. Dat roept regelmatig nog vragen op over hoe te begeleiden. Vaak zijn dat naast technische ook opvoedkundige vragen. In het afgelopen jaar hebben we aandacht gegeven aan de uitgangspunten van positief coachen. Dit jaar willen we wat meer inzoomen op specifieke groepen. Op basis van vragen die leven bij de vrijwilligers hebben we enkele thema-avonden in voorbereiding. De eerste is op 10 oktober en gaat over het begeleiden van kinderen en ouders van statushouders.

Gelukkig vinden de meeste kinderen van statushouders ogenschijnlijk gemakkelijk hun weg binnen de club, maar dat betekent niet dat er geen vragen zijn die leven bij onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld hoe kan ik ouders beter betrekken bij de vereniging of activiteiten van het team? Of mag ik vragen aan de kinderen om te douchen na de wedstrijd?

Statushouders zijn vaak niet bekend met het verenigingsleven. Het verenigingsleven is iets dat typisch bij westerse samenleving gemeengoed is.

Samen met vluchtelingenwerk Voorst hebben we een thema-avond georganiseerd op 10 oktober, die openstaat voor alle jeugdleiders, trainers en belangstellenden. Het is geen avond waarop vluchtelingenwerk komt vertellen hoe het moet, maar een avond waarop we vooral onze ervaringen uitwisselen en we gaan op zoek naar mogelijkheden om onze begeleiding te verbeteren. We starten met een introductie van vluchtelingenwerk om daarna aan de hand van onderwerpen bij verschillende tafels aan te schuiven.

We hopen je te zien aan de Laene op maandag 10 oktober om 19 uur.

Gerelateerd Nieuws

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan